Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Δυναμική αλληλεπίδραση του αερίου σχηματισμού άστρων όπως φαίνεται από ALMAΔυναμική αλληλεπίδραση σχηματισμού άστρων αερίου βρέθηκε σε μια περιοχή σχηματισμού άστρων από τις παρατηρήσεις στην Ατακάμα, με το Μεγάλης Σειράς Χιλιοστόμετρου / χιλιοστού (ALMA). 
Αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα παρατήρησης που διαψεύδει μια συμβατική υπόθεση ότι τα άστρα σχηματίζονται από την αργή συρρίκνωση των νεφών αερίου.


Credit: Tomoaki Ματσουμότο (Πανεπιστήμιο Hosei)
Προσομοίωση σε υπολογιστή των πολλαπλών σχηματισμών αστεριών σε αναταράξεις. Τα νεογέννητα αστέρια είναι σε πολύπλοκες κινήσεις και η επιρροή τους κυματίζει σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο σε ένα σχηματισμό, σαν κύμα και δημιουργεί μια εκτεταμένη δομή αερίου το οποίο μοιάζει με τόξο.Μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Kazuki Tokuda και Toshikazu Onishi στο Πανεπιστήμιο Οσάκα, όπου διεξάγονται οι παρατηρήσεις από το ALMA, ενός νέφους αερίου υψηλής πυκνότητας που ονομάζεται MC27/L1521F στον αστερισμό του Ταύρου. 
Από τα αποτελέσματα προηγούμενων παρατηρήσεων, επιβεβαιώθηκε ότι το MC27 διαθέτει ένα νεογέννητο αστέρι. 
Και με αυτή τη παρατήρηση, η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ένα νέο αστρικό πυρήνα υψηλής πυκνότητας, το οποίο θεωρείται ότι είναι πολύ κοντά στο αρχικό στάδιο σχηματισμού άστρων, ακριβώς δίπλα στο νεογέννητο αστέρι. 
Επίσης, η ερευνητική ομάδα ανίχνευσε ένα εκτεταμένο νέφος αερίου γύρω από το MC27 το οποίο υποτίθεται ότι σχηματίζεται από δυναμική βαρυτική αλληλεπίδραση δύο ή περισσότερων πυρήνων αερίου. 
Τέτοια δυναμική κινηματική σχηματισμού άστρων, βρέθηκε πρόσφατα από την παρατήρηση αυτή και θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την κατανόηση της διαδικασίας σχηματισμού άστρων, ξεκινώντας από τα νέφη αερίου.

Τα αστέρια σχηματίζονται σε πυρήνες μοριακού νέφους που αποτελούνται από σκόνη και αέρια, που έχουν αρκετές ηλιακές μάζες μέσα σε 0,1 έτος φωτός. 
Έχει ήδη γίνει γνωστό ότι το πρωτόαστρο (μωρό αστέρι) σχηματίζεται στο κέντρο των πυρήνων μοριακού νέφους με αυξημένη πυκνότητα αερίου και σκόνης, αλλά και τη διανομή αερίου και σκόνης γύρω από ένα πρωτοάστρο, ή η διανομή και η κινηματική κατά τη γέννηση του πρωτόαστρου που δεν έχει κατανοηθεί πλήρως ακόμη.


Credit: Kazuki Tokuda (Osaka Prefecture University) / ALMA(ESO/NAOJ/NRAO) / NASA / JPL-Caltech
Σχήμα. 1: Μια σύνθετη εικόνα ψεύδος-χρώματος: με παρατηρήσεις από το ALMA της συνεχόμενης σκόνης εκπομπών (πράσινο) και των εκπομπών αερίων υψηλής πυκνότητας (κόκκινο), και με παρατήρηση από το Spitzer της εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας (μπλε). Ενώ η υπέρυθρη εικόνα δείχνει μόνο το κεντρικό πρωτοάστρο, τα αποτελέσματα από τις παρατήρησης του ALMA, δείχνουν, υψηλής πυκνότητας πυρήνες μοριακού νέφους και ένα εκτεταμένο νέφος αερίου.Ένα νεογέννητο πρωτοάστρο περιβάλλεται από ένα μεγάλο μέρος αερίου και σκόνης, τα οποία έλκονται προς το αυξανόμενο πρωτοάστρο από τη βαρύτητα. 
Δεδομένου ότι η διαστρική ύλη γύρω από τα πρωτοάστρα απορροφάται μέσα στο πρωτοάστρο ή απομακρύνεται κατά εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια μετά τη γέννηση ενός πρωτοάστρου, δεν είναι εύκολο να εξεταστούν οι συνθήκες του αερίου και της σκόνης κατά τη γέννηση ενός πρωτοάστρου. 
Ο Kazuki Tokuda λέει, «Ήταν πολύ συναρπαστικό όταν βρήκαμε μια συμπύκνωση αερίων που σχηματίζουν αστέρια δίπλα στο πρωτοάστρο. 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε μάρτυρες σχηματισμού άστρων αερίου, την ίδια στιγμή της γέννησης ενός άστρου. 
Θα μελετήσουμε περαιτέρω για καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού σχηματισμού αστεριών.»


Credit: NAOJ
Σχήμα. 2: καλλιτεχνική απεικόνιση για το κέντρο του πυρήνα ενός μοριακού νέφους MC 27 με βάση τα αποτελέσματα από τις παρατηρήσεις του ALMA.


Credit: NAOJ
Σχήμα. 3: καλλιτεχνική απεικόνιση για το κέντρο του πυρήνα ενός μοριακού νέφους MC27 με βάση τα αποτελέσματα από παρατηρήσεις του ALMA με περιγραφές του κάθε στοιχείου.Ένα άλλο εύρημα αυτής της παρατήρησης, είναι μια εκροή αερίου από το πρωτοάστρο. 
Αυτή η εκροή είναι μικρότερη από τις εκροές που παρατηρήθηκαν ποτέ γύρω από άλλα πρωτοάστρα. 
Από τις διαστάσεις και την ταχύτητά τους, η εκροή από το πρωτοάστρο υποτίθεται ότι έχει συμβεί αρκετές δεκαετίες πριν από 200 χρόνια, γεγονός που δείχνει ότι το πρωτοάστρο είναι πολύ νέο. 
Το ALMA έλαβε την περιοχή με ένα νεογέννητο αστέρι λίγο μετά τη γέννησή του και ένα «αυγό άστρου» που αναπτύσσονται μαζί.


Μετάφραση: To-New-Sas

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Φεισμπουκ

Τουιτερ