Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Το τηλεσκόπιο Πλανκ βλέπει το φαινόμενο Sunyaev-Zel’dovich
Το τηλεσκόπιο πλανκ ανακάλυψε μια γέφυρα του θερμού αερίου που συνδέει τα σμήνη γαλαξιών Abell 399 (κάτω κέντρο) και Abell 401 (πάνω αριστερά). 

Το ζεύγος γαλαξιών βρίσκεται περίπου ένα δισεκατομμύριο έτη φωτός από τη Γη, και η γέφυρα αερίου εκτείνεται περίπου 10 εκατομμύρια έτη φωτός μεταξύ τους.

Η εικόνα δείχνει τα δύο σμήνη γαλαξιών, όπως φαίνεται στα οπτικά μήκη κύματος με επίγεια τηλεσκόπια και μέσω της επίδρασης Sunyaev-Zel'dovich (πορτοκαλί) με τον δορυφόρο Πλανκ.


Το φαινόμενο Sunyaev–Zel’dovich (SZ) είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας και φωτονίων μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου , διαμέσου της αντίστροφης σκέδασης Compton.
Στην συνήθη σκέδαση Compton ένα φωτόνιο σκεδάζεται από ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο, με αποτέλεσμα την μείωση της ενέργειάς του (και αύξηση του μήκους κύματός του). 
Αντίθετα, στην αντίστροφη σκέδαση Compton τα μικρής ενέργειας φωτόνια της μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου μετά από την σύγκρουσή τους με τα υψηλής ενέργειας σχετικιστικά ηλεκτρόνια, αυξάνουν την ενέργειά τους (και μειώνουν το μήκος κύματός τους).
Αυτά τα φωτόνια «βλέπει» το διαστημικό τηλεσκόπιο Planck (το πορτοκαλί χρώμα), το οποίο άλλωστε σχεδιάστηκε για να εντοπίσει τις ανισορροπίες που παρουσιάζει η μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου.To-New-Sas

Πηγή: physicsgg - NASA

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Φεισμπουκ

Τουιτερ