Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Το Χαμπλ παρατηρεί την σπάνια σύζευξη φεγγαριών
Το Χαμπλ έλαβε σπάνια τριπλή σύζευξη φεγγαριών
Δίας - 24 Ιανουαρίου, 2015
Πιστωτικά: ΝΑΣΑ, ΕΣΑ και η Ομάδα Κληρονομιάς του Χαμπλ (STScI / AURA)
Η εικόνα από το Χαμπλ στα αριστερά (σημειωνένται στο επάνω αριστερό μέρος, επισημαίνεται κάτω αριστερά) δείχνει την έναρξη του γεγονότος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου, 2015. Από αριστερά προς τα δεξιά τα φεγγάρια: Καλλιστώ και Ιώ είναι πάνω από τις κορυφές των νεφών του Δία. Οι σκιά από την Ευρώπη (δεν φαίνεται στην εικόνα), Καλλιστώ, Ιώ από αριστερά προς τα δεξιά.
Οι εικόνες λήφθηκαν με κάμερα ευρέως πεδίου 3 του Χαμπλ στο ορατό φως. (περισσότερα για την εικόνα)
Διέλευση φεγγαριών του Δία, 24 του Ιανουαρίου 2015 (6:28 Π.Ω.)
Πιστωτικά: ΝΑΣΑ, ΕΣΑ και η Ομάδα Κληρονομιάς του Χαμπλ (STScI / AURA)
Τα τρία φεγγάρια και οι σκιές τους, παρελαύνουν κατά μήκος του Δία στην έναρξη του φαινομένου 6:28 Π.Ω. στις 24 Ιανουαρίου, 2015. Από αριστερά προς τα δεξιά τα φεγγάρια: Καλλιστώ και η Ιώ είναι πάνω από τις κορυφές νεφών του Δία. Οι σκιά από την Ευρώπη (δεν φαίνεται στην εικόνα), η Καλλιστώ και η Ιώ από αριστερά προς τα δεξιά.


Διέλευση φεγγαριών του Δία, 24 του Ιανουαρίου 2015 (07:10 Π.Ω.)
Πιστωτικά: ΝΑΣΑ, ΕΣΑ και η Ομάδα Κληρονομιάς του Χαμπλ (STScI / AURA)
Τρία φεγγάρια και οι σκιές τους, παρελαύνουν κατά μήκος του Δία κοντά στο τέλος του φαινομένου 7:10 Π.Ω. στις 24 Ιανουαρίου, 2015. Η Ευρώπη έχει εισέλθει στο πλαίσιο κάτω αριστερά. Πιο αργά κινούμενη η Καλλιστώ είναι πάνω και στα δεξιά της Ευρώπης. 
Ταχύτερα κινούμενη η Ιώ, πλησιάζει το ανατολικό σκέλος του πλανήτη. Η σκιά του Ευρώπης είναι προς την αριστερή πλευρά της εικόνας και η σκιά της Καλλιστούς προς τα δεξιά. (Οι τροχιακές ταχύτητες των φεγγαριών είναι αναλόγως πιο αργές με την αύξηση της απόστασης από τον πλανήτη.)
Περίμετρος κλίμακα εικόνας της διέλευσης των φεγγαριών στον Δία
Πιστωτικά: ΝΑΣΑ, ΕΣΑ και η Ομάδα Κληρονομιάς του Χαμπλ (STScI / AURA)
Κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων τη σύζευξης των δορυφόρων στο Δία, στις 24 Ιανουαρίου 2015, το Χαμπλ έλαβε επίσης τα μικρότερα φεγγάρια Αμάλθεια και Θήβη και τις σκιές τους που διέρχονταν από το κάλυμμα νέφους που καλύπτει το πρόσωπό του Δία.


Διέλευση φεγγαριών του Δία, 24 του Ιανουαρίου 2015 (06:28 Π.Ω.) επισημασμένη
Πιστωτικά: ΝΑΣΑ, ΕΣΑ και η Ομάδα Κληρονομιάς του Χαμπλ (STScI / AURA)
Τρία φεγγάρια και οι σκιές τους παρελαύνουν κατά μήκος του Δία 6:28 Π.Ω στις 24 Ιανουαρίου, 2015. Από αριστερά προς τα δεξιά τα φεγγάρια: Καλλιστώ και Ιώ είναι πάνω από τις κορυφές των νεφών του Δία. Οι σκιά από την Ευρώπη (δεν φαίνεται στην εικόνα), η Καλλιστώ και η Ιώ από αριστερά προς τα δεξιά.
Διέλευση φεγγαριών του Δία, 24 του Ιανουαρίου 2015 (07:10 Π.Ω.) επισημασμένη
Πιστωτικά: ΝΑΣΑ, ΕΣΑ και η Ομάδα Κληρονομιάς του Χαμπλ (STScI / AURA)
Τρία φεγγάρια και οι σκιές τους, παρελαύνουν κατά μήκος του Δία κοντά στο τέλος του φαινομένου 7:10 Π.Ω. στις 24 Ιανουαρίου, 2015. Η Ευρώπη έχει εισέλθει στο πλαίσιο κάτω αριστερά. Πιο αργά κινούμενη η Καλλιστώ είναι πάνω και στα δεξιά της Ευρώπης. 
Ταχύτερα κινούμενη η Ιώ, πλησιάζει το ανατολικό σκέλος του πλανήτη. Η σκιά της Ευρώπης είναι προς την αριστερή πλευρά της εικόνας και η σκιά της Καλλιστούς προς τα δεξιά. (Οι τροχιακές ταχύτητες των φεγγαριών είναι αναλόγως πιο αργές με την αύξηση της απόστασης από τον πλανήτη.)


Πιστωτικά: ΝΑΣΑ, ΕΣΑ και η ομάδα κληρονομιάς του Χαμπλ και Γ. Μπέικον (STScI / AURA)
Αυτό το βίντεο δείχνει μια σπάνια προβολή στα τρία από τα μεγαλύτερα φεγγάρια του Δία που παρελαύνουν κατά μήκος και κλιμακωτά στο πρόσωπο του αέριου γίγαντα πλανήτη: Ευρώπη, Καλλιστώ, και Ιώ. Είχαν φωτογραφηθεί από το διαστημικό τηλεσκόπιο Χαμπλ της ΝΑΣΑ στις 24 Ιανουαρίου, 2015. Αυτά τα μεγάλα φεγγάρια μπορεί συχνά να παρατηρηθούν να διέρχονται από το πρόσωπο του Δία ρίχνοντας τις σκιές τους πάνω στις κορυφές των νεφών του. Ωστόσο, βλέπουμε τα τρία φεγγάρια να διέρχονται από το πρόσωπο του Δία την ίδια στιγμή και αυτό είναι σπάνιο. Αυτό το βίντεο χρονοεγγραφής, το οποίο συμπιέζει αρχείο διάρκειας 42 λεπτών,  δείχνει την πρόοδο των φεγγαριών Ιώ (δεξιά), Καλλιστούς (κέντρο), και Ευρώπη (αριστερά). Η τροχιακή ταχύτητα των Δορυφόρων είναι αναλόγως πιο αργές με την αύξηση της απόστασης από τον πλανήτη.Γεωμετρία της σπάνιας τριπλής σύζευξης φεγγαριών στο Δία

Πιστωτικά: ΝΑΣΑ, ΕΣΑ και Γ. Μπέικον, Λ Φράταρε, Ζ. Λιβέι, και Φ. Σάμερς (STScI / AURA)
Αυτή η προσομοίωση δείχνει τις τροχιές και τις θέσεις των τεσσάρων μεγαλύτερων δορυφόρων του Δία, στις 24 Ιανουαρίου 2015, κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας τριπλής σύζευξης φεγγαριών όπου οι παρατηρήσεις του Χαμπλ έλαβαν τα τρία μεγαλύτερα φεγγάρια του Δία να παρελαύνουν κατά μήκος και κλιμακωτά στο πρόσωπο του αέριου γίγαντα πλανήτη: Ευρώπη, Καλλιστώ και Ιώ. Σε αυτή την αναπαράσταση, φαίνονται η Ευρώπη, η Ιώ, και τις σκιές τους. Μόνο η σκιά της Καλλιστούς είναι ορατή λόγω της γραμμής της όρασης μας. Ξεκινάμε με μια πολική προβολή του συστήματος του Δία και με κλίση προς τα κάτω προς το τροχιακό επίπεδο των φεγγαριών. Οι δορυφόροι κινούνται από αριστερά προς τα δεξιά κατά μήκος του πλαισίου, ρίχνοντας τις σκιές στο πρόσωπο του Δία. Ο Γανυμήδης ήταν πολύ μακριά από τον Δία σε γωνιακό διαχωρισμό για να παρατηρηθεί.


Χρονοσημαίνεται

Η Ευρώπη, η Καλλιστώ, και Ιώ, τρία από τα τέσσερα μεγαλύτερα φεγγάρια του Δία, μπορεί συχνά να παρατηρηθούν καθώς διέρχονται από το πρόσωπο του αέριου γίγαντα πλανήτη ρίχνοντας τις σκιές τους πάνω στις κορυφές των νεφών του.
Ωστόσο, βλέποντας τα τρία φεγγάρια να διέρχονται από το πρόσωπο του Δία την ίδια στιγμή, είναι σπάνιο φαινόμενο, και εμφανίζονται μόνο μία ή δύο φορές σε μια δεκαετία.
Στις 24 Ιανουαρίου 2015, το διαστημικό τηλεσκόπιο Χαμπλ έλαβε μια σπάνια προβολή από τα τρία μεγαλύτερα φεγγάρια του Δία ενώ πραγματοποιούσαν διέλευση κατά μήκος και κλιμακωτά από το πρόσωπο του γιγαντιαίου αέριου πλανήτη.Το-Νιου-Σας

Πηγή: ΧΑΜΠΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Φεισμπουκ

Τουιτερ