Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Μέτρηση του κομήτη 67P/C-G
Σχήμα μοντέλου του κομήτη
Credits: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
Εικόνες του κομήτη 67Ρ που λαμβάνονται από την κάμερα OSIRIS στο διαστημικό σκάφος Ροζετα της ESA, επέτρεψαν σε αυτό το τρισδιάστατο μοντέλο σχήματος να υπολογιστεί.

Αυτή η δημοσίευση παρέχει μια σύνοψη μερικών βασικών φυσικών παραμέτρων του κομήτη 67Ρ, όπως μετράται από το Ροζέτα μπροστά του και από τη συνάντηση της 6η Αυγούστου. 
Αυτή είναι μια συνεχής διαδικασία και οι αριθμοί θα πρέπει να ενημερώνονται καθώς τα νεότερα δεδομένα λαμβάνονται, αναλύονται, και διατίθενται.Ένα από τα βασικά πράγματα είναι το λεγόμενο «σχήμα μοντέλου», που σημαίνει ένα τρισδιάστατο μοντέλο του κομήτη με βάση τις εικόνες από τις κάμερες OSIRIS και NAVCAM. 
Σε προηγούμενη ανάρτηση μας παρουσίασαμε ένα από τα πρώτα μοντέλα σχήματος που προέρχεται από τα δεδομένα της κάμερας OSIRIS. 
Εδώ εκδίδουμε ένα πιο πρόσφατο μοντέλο σχήματος του OSIRIS σε μορφές .wrl και .obj, κατάλληλο για φόρτωση σε τισρσδιάστατες εφαρμογές γραφικών (κάντε κλικ στους συνδέσμους για να κατεβάσετε).

Ένα μοντέλο σχήματος φαίνεται στην κορυφή αυτής της σελίδας, ενώ η εικόνα παρακάτω δείχνει ένα ζεύγος εικόνων NAVCAM να απεικονίzουν τα μεγέθη.Images: NAVCAM (19 August image); dimensions: OSIRIS
Credits: Image: ESA/Rosetta/NAVCAM; Dimensions: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
Ο κομήτης 67Ρ / C-G διαστάσεις.

Οι διαστάσεις του κομήτη 67Ρ, όπως μετρώνται από τις εικόνες που λαμβάνονται από το σύστημα απεικόνισης OSIRIS του Ροζέτα. Οι εικόνες που εμφανίζονται στο γραφικό, λήφθηκαν από την κάμερα πλοήγησης του Ροζέτα στις 19 Αυγούστου.

Ο μεγαλύτερο λοβός του κομήτη μετράται σε 4,1 x 3,2 x 1,3 χιλιόμετρα, ενώ ο μικρότερος λοβός είναι 2,5 x 2,5 x 2,0 χιλιομέτρων.Επειδή περίπου το 30% της «σκοτεινής πλευράς» του 67Ρ / CG δεν έχει επιλυθεί και αναλύεται πλήρως ακόμα, το μοντέλο σχήματος είναι πολύ ελλιπές σε αυτές τις περιοχές. 
Ως αποτέλεσμα, ορισμένες από τις παραμέτρους που προκύπτουν για τον κομήτη, είναι μόνο οι καλύτερες εκτιμήσεις για το παρόν. 
Αυτές περιλαμβάνουν την ένταση και τη συνολική πυκνότητα, η τελευταία, ανάλογα με τη μάζα και τον όγκο.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις διαστάσεις του 67Ρ / CG και άλλων γνωστών παραμέτρων που προέρχονται από παρατηρήσεις που έγιναν από το Ροζέτα, με το μέσο τον οποίο έγινε η μέτρηση, επίσης αναφέρεται. 
Οι σύνδεσμοι παρέχονται σε προηγούμενες δημοσιεύσεις, όπου μερικοί από αυτούς τους αριθμούς έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν.

Και πάλι, οι τιμές αυτές είναι προκαταρκτικές και κατά πάσα πιθανότητα θα αλλάξουν καθώς η αποστολή προοδεύει και είναι διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα, και ενώ ο κομήτης ο ίδιος αλλάζει καθώς κινείται πιο κοντά στον Ήλιο. 
Ομοίως, άλλες παράμετροι, όπως η ανακλαστικότητα του κομήτη θα προστεθούν σε αυτόν τον πίνακα, όπως αυτές που διατίθενται από τις επιστημονικές ομάδες του μέσου.Διαστάσεις: (μικρός λοβός) 2,5 x 2,5 x 2,0 χιλιόμετρα                                OSIRIS


Διαστάσεις:        (μεγάλος λοβός) 4,1 x 3,2 x 1,3 χιλιόμετρα                       OSIRIS


Περιστροφή:      12,4043 ώρες                                                                      OSIRIS


Περιστροφή άξονα Δεξιά ανάβαση: 69 μοίρες· Απόκλιση: 64 μοίρες   OSIRIS


Μάζα: 10 ^ 13 κιλά                                                                                  RSI


Όγκος: 25 χλμ. ^ 3                                                                                   OSIRIS


Πυκνότητα: 0,4 γ. / εκατ. ^ 3                                                                     RSI /  OSIRIS


Ρυθμός παραγωγής υδρατμών νερού:
300 χλστ. / δευτ (Ιούνιος 2014)· 1-5 l / δευτ. (Ιουλ.-Αυγ. 2014)            MIRO


Επιφανειακή θερμοκρασία: 
205-230K (-68.2 Κελσίου -43.2 Κελσ.) (Ιουλ.-Αυγ. 2014)                    Virtis


Υπόγεια θερμοκρασία: 
30-160K (-243.2 Κελσ. -113,15 Κελσ.) (Αυγ. 2014)                             MIRO


Ανίχνευση αερίων: 
νερό, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, 
αμμωνία, μεθάνιο, μεθανόλη                                                                 ROSINA


Κόκκοι σκόνης:
Μερικές δεκάδες μικρών (microns) 
σε μερικές εκατοντάδες μικρών (microns)  Cosima                              Cosima
                                                                                                               (ανιχνεύσεις και από το 
                                                                                                               GIADA)  

Μετάφραση: To-New-Sas

Πηγή: blogs.esa.int

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Φεισμπουκ

Τουιτερ